Kategorie
artykuły

Młyn Kultury – cel i finansowanie


Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu

Województwo Kujawsko – Pomorskie uczestniczy w projekcie pn. „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury


Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zaadaptowanie obiektu przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na siedzibę wojewódzkich instytucji kultury takich jak:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,
  • Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:

31 626 093,14 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:

17 498 662,56 zł

Wysokość dofinansowania z POiŚ na lata 2014-2020:

14 873 863,17 zł


Planowany termin realizacji Projektu: 2017-2021

Kategorie
artykuły

reklama radiowa

30 sekundowa reklama radiowa zapraszająca do wzięcia udziału w KONKURSIE

(8.10.2021)

Kategorie
aktualności artykuły Galeria zdjęć

Młyn Kultury – otwarcie coraz bliżej

(1 październik 2021)

Trwają prace nad oddaniem do użytku, ważnej dla Torunian, instytucji kultury, finansowanej częściowo ze środków Unii Europejskiej. Już niedługo mieszkańcy miasta będą mogli podziwiać, w całej okazałości, design fasady budynku. Na ukończeniu są też prace wewnątrz obiektu.

Oceniam zaawansowanie robót na ponad osiemdziesiąt procent – mówi inspektor nadzoru inż. Michał Pogorzelczyk. – Na ukończeniu są prace na poszczególnych piętrach, między innymi układanie parapetów wewnętrznych, malowanie ścian i „biały montaż” w pomieszczeniach łazienek. Sfinalizujemy to wszystko w najbliższych dniach.

Na poszczególnych piętrach ułożona została już wykładzina podłogowa (odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnymi skutkami prac wykończeniowych). Gotowe jest również oświetlenie.

Pomieszczenia są przestronne i jasne, wypełnione naturalnym światłem. Projektanci przewidzieli możliwość prowadzenia zajęć kulturalnych w kameralnych grupach. W tym celu zamontowane zostały mobilne ścianki działowe.

Największy zakres prac czeka nas jeszcze w ciągach komunikacyjnych – dodaje inż. Michał Pogorzelczyk. – Zamontowane są już konstrukcje wind. Czekamy na pozostałe elementy komunikacji pionowej, czyli na kabiny i ich obudowy. Na podłodze klatek schodowych zostanie wylana wkrótce posadzka z mikrocementów. Zamierzamy też uruchomić ogrzewanie i w tym celu musimy ostatecznie „zamknąć budynek”to znaczy wstawić drzwi zewnętrzne. Dzięki temu prace wykończeniowe w okresie jesienno-zimowym nie zostaną wstrzymane.

Kolejnym etapem będzie dokończenie montażu cementowo-ceramicznych płyt elewacyjnych.

Po zdjęciu rusztowań z fasady budynku i rozebraniu dźwigu, nastąpi końcowe porządkowanie terenu wokół obiektu. Całość ma być zakończona do końca roku.


Młyn Kultury w Toruniu

– obiekt, który wchodził w skład kompleksów Młynów Richtera, przebudowany i adaptowany na cele kulturalne ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Unii Europejskiej. Zostaną tu umiejscowione instytucje kultury samorządu województwa w Toruniu: Mediateka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej, filia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka i siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury.

(1.10.2021)

Kategorie
artykuły

pisali, mówili o nas…

Budujemy Młyn Kultury

artykuł

portal KUJAWY POMORZE

11.06.2019